ANGELS LIFE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE   ETİK KURALLARMerkez Mah. 52005 Sok. Aros 20 Sitesi A Blok No:13a Kat:2 D:4 Mezitli / Mersin adresinde mukim Angels Life Doğal Takviye Edici Gıda Mad. Ve Paz. Ltd. Şti. (bundan sonra "Angels Life" olarak anılacaktır) ile [...................................................................................................] adresinde mukim,[...................................) T.C. kimlik numaralı [ ........................................ ] (bundan sonra "Angels Life Üyesi " olarak anılacaktır)arasında aşağıdaki koşullarla bir sözleşme imzalanmıştır.

1. ANGELS LİFE üyeleri kendi nam ve hesabına çalışmakta olup bağımsızdır. Angels Life ve üyeleri arasında 4857 Sayılı iş Kanunu anlamında bir iş akdi bulunmamaktadır. İşbu özleşme ve eki sayılan belgelerin hiçbir hükmü taraflar arasında işçi işveren ilişkisi bulunduğu şeklinde yorumlanamaz. Üye, Angels Life’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Kendisinin her türlü haberleşme aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır

2. Üye, “Angels Life in üye Sözleşmesi’nin bir eki olan üyeler için oluşturulan Kuralları ve bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri kabul eder.

3. Angels Life gerek gördüğü durumlarda bilgilendirme amaçlı olarak  üyelerine SMS ve mail gönderme yetkisine sahiptir.

4. Angels Life, Üye Adayı Üyelik Bilgi Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, Angels Life Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin Üyeliğini herhangi bir zamanda veya derhal sona erdirme hakkını saklı tutar. Üyelikten çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.

5. On sekiz yaşını doldurmuş kişiler Angels Life şirketinin onayı ile üye olabilir.

6. Eşler aynı lisansda çalışabileceği gibi ayrı lisanslarda da çalışma hakkına sahiptir. Bir üyenin eşi veya birinci dereceden yakını başka sponsorlardan üye kaydı oluşturamaz.

7. Angels Life  üyesi olabilmek için, mevcut kayıtlı bir  üyenin sponsorluğunda olunması gereklidir. Angels Life  dilediği zaman şirkete başvuru yapmış üye adayına kaydedilmesi için yeni üye adayının kendisine en yakın lideri sponsor tahsis edebilir.

8. Angels Life, yeni kayıt olmak isteyen bir üye başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

9. Üye istifa ettikten 1yıl  sonra dilediği kişiden kayıt olabilir.

10. Üyeler, Angels Life ten diledikleri zaman yazılı olarak başvurduklarında ayrılabilirler. 14 gün içinde ürün iadesi yaparak iade şartlarında belirtildiği şekil ve koşullarda ürün bedelini alabilirler. Böylece tüm haklarından feragat ederek grubundan koparlar.

11. Angels Life, herhangi bir etik ve kural dışı  olup olmadığının araştırılması için bir üyenin üyeliğini 1 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.

12. Üyenin vefatı durumunda üyelik hakları kanuni mirasçılarına geçer. Bu durumda, Angels Life’e 45 gün içinde yazılı olarak başvurulması gereklidir. Başvurulmaması durumunda üyeliği iptal olur.

13. Üyelik devri Angels Life’ın onayıyla sadece 1.Derece (Anne, Baba ve Çocuklar) akrabalara  devredilebilir. Aile yakınları haricindeki devirler şirketin onayına tabidir.

11. Sponsor, kaydedeceği üye adayının Angels Life’e uygunluğunu araştırmakla sorumludur.

12. Üye kendi adına kayıt olduktan sonra  yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez (Ekip geçirme) böyle bir şey tespit edildiği taktirde ilk kaydolan üyenin altına ekip geri getirilir ve bunu yapan ve izin veren üyelere Angels Life tarafından cezai müeyyide uygulanır.

13.Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasal düzenlemelerine uymayı ve kanunlarında olabilecek her türlü değişikliğe uymayı kabul ediyorum.

14. Angels Life in bu resmi yönetmeliğinde yer alan tüm kurallara uyacağımı onaylayıp, uymaya ve her şartta bağlı kalacağımı kabul ediyorum.

15. Angels Life ’in tüm web sitesi, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünlerini ve kazanç planını bana bağlı olan tüm grubuma adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunacağım.

16. Angels Life  ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dini,etnik veya siyasi  görüşlerini bildirmeyeceğim ve Angels Life’i bunun için kullanmayacağım.

17. Bir Angels Life üyesi olarak, Angels Life i web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstleneceğim.

18. Ne şartlar altında olursa olsun, Angels Life ilişkilerini kullanarak Angels Life tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağım.

19. İlerleyen zamanlarda Angels Life yut dışı faaliyetlerine başladığında , Angels Life’ın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin tüm yasal düzenlemelerine uymayı kabul edeceğim.

20. Kişisel bilgilerimi, Angels Life’de gizli kalmak kaydıyla (3.şahıslara paylaşmadan) dilediği gibi kullanma yetkisini veriyorum.

21. Primler Pazarlama Planındaki pozisyonlara göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Angels Life’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Aktiflik şartı: Web sayfasında deataylı olarak açıklanır. Kariyer basamaklarına göre fiyat olarak değişiklik gösterir. 

22. Bütün ödemeler, kredi kartıyla veya nakit ya da  şirket hesabına havale şeklinde yapılır. Üçüncü şahısların şirket adına ödeme almaları yasaktır.

23. Üyeler prim ödemelerini almak için istediği banka hesabını verebilir. Banka hesabı başka bir şahsa ait ise primlerini bu hesaptan alacağına dair dilekçeyi hazırlayıp şirkete ulaştırması gerekir.

24. Referans primi, eşleşme geliri, kariyer ödülleri ve dünya cirosu olan tüm primler pazarlama planında belirtilen şekilde üyenin bulunduğu seviye ve kariyere göre hesaplanır. Takip eden ayın 1 in de hesaplarına yatırılır.

25. Tatil günlerine denk gelen ay sonlarını ve ödeme günlerini uzatma yetkisi Angels Life te saklıdır.

26. Üyeler ürün tanıtımını yaparken kilo almak, kilo vermek veya zayıflamak gibi ifadeler kullanamaz.

27. Hastalığı önleyici, tedavi edici veya iyileştirici olduğuna dair ifadeler, Cilt ve saç problemlerine iyi geldiği yönündeki ifadeler, Sonuç garantisi veren ifadeler, Gerçek olmayan ve reklama dönük Öncesi ve sonrası resimler kullanamaz.

28. Üyeler yanıltıcı gelir iddiasında bulunamaz. Sistemi kısa yoldan zengin olma gibi değil gelirlerin her üyenin kendi çabasıyla orantılı olduğunu açıkça söyler.

29. Her üye, ürünlerini direkt olarak ANGELS LİFE’den almak zorundadır. Sponsordan ya da farklı hatlardan ürün alımı yasaktır.

30. Bir üye toplantılarda sadece kendi misafirlerine ve üyelerine sponsorluk yapabilir.

31. Üye, diğer bir üyenin namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Angels Life e sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz.

32. Üye Angels Life ürünlerinin ve hizmetleriyle ilgili yanıltıcı bilgi veremez. (Şirketin resmi  yayınlarında veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında.) Aksi taktirde, Angels Life in ve üyenin uğrayacağı tüm zararların tazmininden üye sorumludur.

33. Üye, Angels Life in yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile Angels Life adına görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Sadece ANGELS LİFE’ın hazırladığı ve üyeleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Angels Life’in onayıyla kullanabilir.

34. Angels Life her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir, saklayabilir ve yayınlayabilir, sms, mms, mail ve her türlü iletim aracını kullanarak bilgi gönderebilir. Üye sistemden ayrılsa dahi bu hakkı mahfuzdur.

35. Üye, Angels Life garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle 14 gün içerisinde değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önerir.

36. Üyeler, Angels Life adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Angels Life ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.

37. Üye, kaydettiği her üyenin kendine uygun başlangıç seviyesine göre ürün  almasını sağlamalıdır. Kariyer için baskı ile üye dahil etmek, yeni üye adaylarını borçlandırmak, bütçesine uygun başlangıç yerine zora sokmak, bu işi maaşlı bir iş gibi anlatmak etik dışı davranış olarak değerlendirilir.

38. Boşanmalarda (aynı lisansda çalışan eşler için), üyeliğin hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak üyelik bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

39. Angels Life Kazanç Planında ofis desteği bir şehrin cirosu 50.000 TL yi geçtikten sonra öncelik o bölgedeki en kariyeri yüksek üyede olacak şekilde ve ofis açılma şartı gerçekleşmesi durumunda ödenir.

40. Angels Life, Üyenin herhangi bir kural ihlali veya etik cezası için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarını bekletme hakkını saklı tutar.

41.Üye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Angels Life adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Ancak kendi adına ofis açabilir. Ofis dış cephe ve girişlerine Angels Life in logolarını ve ismini kullanamaz.

42. Angels Life ürün ambalajları kesinlikle başka biri tarafından tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.

43. Hiçbir Üye, Angels Life adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Angels Life logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez. Bir Üye, Angels Life ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Angels Life’in onayıyla kullanabilir.

44. Angels Life, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları ve değişiklikleri fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme (Yönetim Kuruluna girmiş liderleri ile karar alarak) hakkına sahiptir.

45. Hiçbir Üye, Angels Life ürünlerini ve yayınlarını perakendede satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil diğer internet sitelerinden satamaz, tanıtım yapamaz ve gösteremez. (İnternet site çalışmalarını şirketten onay alarak yapabilirler.) Belirtilen satış fiyatının altında ya da üstünde satmamak şartıyla şirketin bilgisi dahilinde e ticaret dahil satış yapılması mümkündür.

46. Angels Life tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvd leri, cd leri, videoları, fotoğrafları, görselleri,  müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Angels Life’in onayıyla mümkün olabilir.

47. Angels Life ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.

48. Bir Üyenin ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna alt ekibinin bağlanmasına neden olur.

49. Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Angels Life ilgili sponsorun(etik kurulunun vereceği kararla) en az 3 ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir.

50. Angels Life’a Üye olmak için internet ortamında bulunan üyelere ait site/ sponsor link aracılığı ile üye olan yeni üyelerin şirketimize yaptıkları başvurular değerlendirilir. Yeni Üyenin, gerçekleşen üye kaydının hatalı olduğuna dair kayıt olduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak ve kanıtlarını da ibraz etmek suretiyle Şirketimize başvurması durumunda, yeni kayıt olan üyenin sözlü onayının alınmasından sonra, hatalı kayıtla ilgili durum etik kurulu tarafından değerlendirilip sonuçlandırılır.

51. Angels Life şirketimizin resmi web sitesi www.angelslife.com.tr dir. Bunun dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “Angels Life” adı geçen ve Şirketimizin ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri şirketimizin üyeleri tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk üyelerin kendilerine aittir.

52. Üye, fiyat indirimini ya da taksitli ödemeyi haksız rekabet unsuru olarak kullanamaz.

53. Üyelerin birbirleriyle ürün ve para alışverişinde bulunması etik dışıdır.

54. Angels Life üyesi başka bir Angels Life  üyesine benzer sistemlerde çalışan bir başka firmanın iş teklifini yapamaz, odağından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunamaz. Takım Lideri ve üzeri kariyerlere gelen üyeler Angels Life ‘ e rakip olabilecek sistem ve şirketlerde çalışamaz. Başka sistemlerin eğitim ve toplantı organizasyonlarına katılamaz, internet ve sosyal mecralardan o şirketlere ait paylaşım yapamaz. Bu tür şirketlere üye olamazlar.

55. Angels Life’in etkinliklerinde veya Angels Life i temsil etme noktasında bulunabileceği ortamlarda ülkemizin, milletimizin, örf, adet ve geleneklerine aykırı düşecek ahlaka aykırı davranışlarda bulunamaz.

56. Üye veya herhangi bir nedenden üyelikten uzaklaştırılmış eski üye Angels Life hakkında asılsız aleyhte söylemlerde bulunamaz, Angels Life işini sabote edici eylemlerde bulunamaz. Aksi takdirde açılacak hukuki davaları ve maddi tazminat ödeme için MERSİN  ili hukuk mercileri yetkilidir.

57. Bu kurallara uyulmadığının saptanması halinde, ihlalin ağırlığına göre; telefonla ya da mektupla uyarıdan başlayarak, üyeliğin feshine kadar uzanan bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalınabilir. Konunun ciddiyetine göre ihtar, satın alma haklarının askıya alınması, para cezası, üyeliğin askıya alınması veya sonlandırılması gibi yaptırımlar uygulanabilir.

 

Angels Life Doğal Takviye Edici Gıda Mad. Ve Paz. Ltd. Şti. 

V.D İstiklal V.N.069 127 2665

Mezitli-MERSİN

 

0324 606 0 607

Üyelik Sözleşmesini Okudum Kabul Ediyorum!

 Angels Life Doğal Takviye Edici Gıda Mad. Ve Paz. Ltd. Şti.                                                                               

Adı-Soyadı:

TC Kimlik No :

Adres :

İmza : 

0
Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. KABUL EDİYORUM